onsdag 8. desember 2010

lesende barn og PISA


PISA-undersøkelsen har talt - igjen. Og det sukkes lettet i skolerekkene - norske barn leser bedre! Bedre enn de gjorde for noen år siden.
Men jentene ligger fortsatt foran guttene. Jentene - som gruppe - leser mest og har best leseferdigheter.

- Hva tror du, undrer Underveismannen - er det fordi guttene leser mindre - eller er de rett og slett dårligere fordi de er gutter?

Jeg tenker. Hva var det nå med disse hjernehalvdelene og kjønnsforskjellene igjen? Kan det være noe der...

Men mitt svar er rett og slett at det er for defensivt å si at gutter er dårligere lesere fordi de er gutter. Slik biologiske forklaringer stort sett blir for defensive. (Og jeg tror ikke på det heller, når det gjelder lesing).
Vel finnes det forskjeller. Masse forskjeller mellom mennesker, mellom kjønn, mellom alt mulig. Men vi kan jo ikke gi oss der. Som samfunn og mennesker med ansvar så må vi alltid søke muligheter i det eventuelt naturgitte - ikke bare godta begrensninger. Og skal vi snakke skole - god skole - og barn og unge og god utvikling og gode muligheter, så er det ingen grunn til å trekke på skuldrene og si at gutter de er jo bedre i matte, de... - eller noe sånt.

Lesing er grunnleggende for å lære alt annet, for å orientere seg i verden, for å delta som medborger i et demokratisk samfunn, for å montere Ikea-møbler og kjøpe bussbiletter og forske på kreftmedisin. Videre er lesing et grunnleggende bidrag til utvikling av refleksjon, innsikt og perspektiv. Et liv der skjønnlitteratur får bidra, gir deg en ekstra dimensjon som menneske gjennom alt du får møte av annerledeshet og glimt inn i det du ikke direkte har erfart selv, men som kan formidles til deg på tvers av tid og rom - gjennom ordene.

Alle trenger ordene.
Alle trenger å være aktive lesere.
Støtt både jentene og guttene i dette. Les! Gi en bok til jul!

1 kommentar:

Skriv! Kommunikasjon er bra! Da må DU være med! (Jeg har dessverre blitt nødt til å sperre for anonyme kommentarer pga. mye plasskrevende spam de siste månedene)