onsdag 11. mai 2016

Kronikk om ansvarsvakuum i europeisk flyktningepolitikk

Se gjerne min kronikk med kritikk av ansvarsvakuum i europeisk flyktningepolitikk, trykket i Dagbladet 10. mai.

"Akkurat nå skaper vi i Europa en villet krise, en villet humanitær, menneskerettslig og moralsk krise. Og den skjer i vår egen «hage» – ikke engang i en litt mer fjerntliggende «bakgård» som vi kanskje med finurlige retoriske grep kunne ha distansert oss fra. Det er her. Og det er på vår vakt."

Du finner kronikken her.