mandag 6. desember 2010

de som gråter - og de som trøster

Den kjære adventssangen. Nå har vi to vers å synge og to lys å tenne. Og vi tenner lys for kjærlighet og tro, omsorg og frihet. Og vi tenner for dem som gråter og dem som trøster dem. Og det er jo oss - begge deler! Alle er vi blant dem som gråter og har det vondt til tider - og alle bør vi også være blant dem som trøster. Som ser rundt oss. Som ser mer enn oss selv.
Vi skal se og ha omsorg for våre egne, men også se den magre jenta borte i veien som alltid er så trist. Vi ordner opp i eget hjem, men må også kunne se og ta inn over oss at andre sover på gata eller er uten sjanse til å skaffe julegaver til sine barn.

Selv om vi har hus og mat, så kan smerten over livet være stor og tårene mange. Alle kan trenge trøst. Også de som er voksne og mette. Det er ikke forskjell på oss slik sett.

Se deg rundt - hvem som trenger deg i dag. Og la deg selv bli trøstet når det trengs....

Her skinner sola i dag. Det er godt for en vinterhutrende underveisdame!Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro.
For dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
- og dem som trøster dem.

(Tekst: Eyvind Skeie, melodi: Sigvald Tveit, første gang skrevet til adventsserien Portveien 2)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv! Kommunikasjon er bra! Da må DU være med! (Jeg har dessverre blitt nødt til å sperre for anonyme kommentarer pga. mye plasskrevende spam de siste månedene)