onsdag 23. mars 2011

nei til standardprogrammering av barn


Dette har jeg skrevet om før.
Les Jesper Juul i Magasinet. Les og lær.

Adferdsterapi virker. Men det er ikke riktig. Mennesker skal ikke programmeres etter et standardprogram. Barn er ikke feilprogrammert. Livet med barn handler ikke om å standardisere og rette opp feil. Livet er livet.
2 kommentarer:

Skriv! Kommunikasjon er bra! Da må DU være med! (Jeg har dessverre blitt nødt til å sperre for anonyme kommentarer pga. mye plasskrevende spam de siste månedene)