torsdag 31. mars 2011

- men hva er det jeg skriver om da...

"Prosjektet er et historieskrivingsprosjekt. Jeg går ikke ut og sporer opp materiale for å rekonstruere en "komplett og korrekt historie", men jeg skriver en historie ut fra et utvalgt materiale og med vekt på historisitet, foranderlighet og variasjon. Jeg tar som utgangspunkt at en politisk debatt ikke bare produserer politiske vedtak, lover, budsjetter, læreplaner og så videre, men at den også produserer begreper og forståelser som virkeligheten kan ses og gripes gjennom. Slik produseres også virkelighet (eller "virkelighet", det er så langt vi kommer), forstått som begreper om virkelighet, og det er dette jeg søker å gripe fatt i og vise."

(fra kapittel 1, Innledning, side 10)

4 kommentarer:

 1. hm, høres ut som sosialkonstruktivisme og diskursteori eller er jeg på bærtur? Spennende i alle fall!

  SvarSlett
 2. Joda, det er jo noe slikt. Historieskriving med fruktbar tilføring av diskursanalytisk perspektiv. Lese og skrive....

  SvarSlett
 3. Det er veldig interessant for meg fordi jeg har en lignende metodisk tilnærmiing eller perspektiv. Jeg jobber med juridiske problemstillinger, men fordi kildene ikke ser ut til å gi så mange eller forholdsvis konkrete svar, trenger jeg et diskursanalytisk perspektiv for å kunne uttale meg om hva svaret sannsynligvis ville kunne bli sett ut fra hvordan virkeligheten konstrueres i disse juridiske kildene jeg jobber med.

  SvarSlett
 4. Så spennende! Jeg har analysert Stortings- og regjeringsdokumenter - og der er jo "teksten gitt" på en måte, de vedtar basert på den argumentasjonen de bruker. Og så kommer jeg, da, og dekonstruerer og analyserer og stykker opp argumentasjonen. Sånn er det... :-)

  SvarSlett

Skriv! Kommunikasjon er bra! Da må DU være med! (Jeg har dessverre blitt nødt til å sperre for anonyme kommentarer pga. mye plasskrevende spam de siste månedene)