onsdag 8. september 2010

hvem er vi, hvem er jeg

Mitt forskningsarbeid, som nå i sin avslutningsfase er nede på et banalt nivå som dreier seg om kommaer, korrekturlesing, bestemme marger, sette inn sidetall.... - har som et hovedtema begrepet "identitet".

Hvem er'vi'. Hvem er 'jeg'.

Jeg ser på hvordan forståelser av dette oppstår i bestemte sammenhenger, ser på hvordan fellesskap er et historisk foranderlig fenomen, og noe som i stor grad er avhengig av "hvordan vi snakker om det".

Fellesskap gir ansvar. Definisjoner og oppfatninger av fellesskap er grunnleggende for hvordan vi lever som mennesker. Hvem vi inkluderer, hvem vi stenger ute, hva som angår oss...

Samtidig har vi alle rett til å definere oss selv, vår egen identitet, som individer, på tvers av eller integrert i ulike fellesskapsidentiteter.

Dette er et ansvar: Å være seg denne refleksjonen, dette ansvaret og disse valgene bevisst, både som individ og som fellesskap. Å se at fellesskap, inkludering og ekskludering, er menneskeskapt og dermed politisk og etisk sentralt. Grensen mellom "oss" og "de andre" er ikke a-historisk og a-politisk gitt. Det er vårt ansvar å skape og endre.
Og det er vårt ansvar å velge oss selv som individer. Velge vår vei blant det mulige. Ikke sette oss ned og klage, men reise oss opp og gjøre mulige valg. Være. Leve.

4 kommentarer:

 1. Håper det blir bok ut av avhandlingen din. Utrolig spennende tema!

  Noe så banalt som å begynne å twitre har hatt en god del å si for min forståelse av egen identitet, fordi jeg der er i et fora hvor jeg har kunnet definere min identitet ganske fritt, fremfor hele tiden å tilpasse meg, nærme meg, speile, menneskene rundt meg og forventningene de har til meg.

  Så er jo twitter også et fellesskap, tidstypisk, som legger føringer for hvordan man er og bør fremstå. Men, fordi jeg der har måttet tenkte litt nytt om hvem jeg er og hvordan jeg ønsker å fremstå - så har jeg blitt mer bevisst på dette i mitt "ordentlige" liv også.

  SvarSlett
 2. Hei, Fru Lou. Det å formulere seg skriftlig og muntlig overfor andre er en viktig bevissgjøring på seg selv, hvem en er og hvordan en er. Det kan også være en måte å bygge fellesskap på - forbindelser mellom mennesker - ulike former for felles identitet.
  Kanskje det blir bok. Nå ble det i hvertfall en avhandling. Så får vi se på mottakelsen....
  ha en fin dag!

  SvarSlett
 3. Hei igjen, lenge siden jeg har besøkt bloggen din nå. Travel hverdag. Men så kom jeg over en link til en artikkel og kom til å tenke på Erunderveis og denne lille diskusjonen. Kanskje av interesse?

  "Identity Projects in Social Media: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:346009/FULLTEXT01 "

  For øvrig anbefaler jeg bloggen din hver gang jeg får sjansen. Som jeg har sagt før; synes du skriver utrolig godt både om hverdagslige og viktige ting. Føler meg veldig hjemme i universet ditt :-)

  Stå på!

  SvarSlett
 4. Å, så hyggelig av deg!! Takk for oppmuntring! Håper du har gode dager! (mange utropstegn...)

  SvarSlett

Skriv! Kommunikasjon er bra! Da må DU være med! (Jeg har dessverre blitt nødt til å sperre for anonyme kommentarer pga. mye plasskrevende spam de siste månedene)