fredag 21. mai 2010

ansvar og kontroll, del to

Ord kan brukes til det vi vil. For å kommunisere med andre er det imidlertid greit å søke å finne felles forståelse for hva ordene skal bety.

For eksempel kunne vi la ordene "ansvar" og "kontroll" referere til det samme. Å ta ansvar betyr dermed det samme som å ta og ha kontroll. At jeg nå sier at en - særlig med flere barn - må leve med å ikke ha full kontroll vil ved en slik likestilling av disse ordene kunne bety at jeg mener at en ikke tar fullt ansvar. Og da ville det jo være lett å kritisere mine påstander om svekket kontroll - "hva er det for en ansvarsløs dame, hun må jo ta kontroll!!"

Men sånn er det ikke - mener jeg.
Mitt poeng ved å splitte opp disse to ordene er nettopp å vise at de refererer til to forskjellige måter å forholde seg til verden, for eksempel til det å ha barn, på.

Ved å være mange - små og store - i et hjem - blir det flere muligheter for det uforusigbare, tilfeldighetene, avvikene fra "MAMMAS STORE PLAN for en ren og pen og harmonisk og velstelt familie" osv. Det er den manglende kontrollen vi må leve med.

Men det store store ansvaret svekkes ikke av dette.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv! Kommunikasjon er bra! Da må DU være med! (Jeg har dessverre blitt nødt til å sperre for anonyme kommentarer pga. mye plasskrevende spam de siste månedene)